Ruben van Druiten (1975) is geboren en woonachtig in Bennekom. In zijn dagelijks leven is hij werkzaam als Teamleider Fraude voor een financiële dienstverlener in Barneveld. In de Edese politiek is hij sinds 2010 een bekend figuur. Hij richtte in 2006 de lokale partij Burgerbelangen Ede op en is sinds 2010 raadslid in de gemeenteraad van Ede. In 2014 en 2018 haalde deze lokale partij twee zetels met de verkiezingen. In 2022 werden het drie zetels. Van de achtste naar de zesde partij en 44% meer stemmen. De ambitie om deel te nemen in het college van B&W is aanwezig. Met 4801 stemmers die op zijn partij stemmen is hij een tevreden mens en blij met dit schitterende resultaat.

Door de Edese Post werd hij in 2012 gekozen tot 'Politicus van het jaar.' en in 2016 probeerde hij met het oprichten van Leefbaar Nederland mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Dit is niet gelukt. “Het valt of staat met proberen, het resultaat is een bijkomstigheid,” zal hij ongetwijfeld excuserend zeggen. Nergens voor nodig, want niet alles lukt in het leven, hetgeen een goede zaak is. Bovendien wie zit er te wachten op succesverhalen hetgeen met dergelijke persoonlijke maatschappelijke beschrijvingen altijd het geval is terwijl het leven andere wendingen neemt. 🙂 Ja, het ligt natuurlijk aan externe factoren, want falen is domme pech en slagen is altijd op basis van prestatie in plaats van dom geluk. Dit geldt hier natuurlijk ook. Welnee, het plan was te ambitieus en te hoog gegrepen. Opportunisme? Ongetwijfeld, maar gecombineerd met bevlogenheid en intrinsieke motivatie. Een serieuze poging om in het Mekka van de Nederlandse politiek - namelijk de Tweede kamer - te geraken. Dat dit niet is gelukt geeft niet. Hij vond het leuk om te proberen en het resultaat is van minder belang. De kans dat dit als buitenstaander met een nieuwe partij gaat lukken is klein, maar spijt hebben door iets te proberen past niet in zijn vocabulaire.


Ruben wordt door sommige mensen als irritant en vervelend ervaren. 🙂 Getypeerd als bijdehand en iemand die zichzelf niet te serieus neemt. Is ongeduldig en impulsief. Kortom een persoon die je niet tot je directe kennissenkring wilt rekenen. Gelukkig heeft hij een klein sociaal netwerk dat voor weinig mensen geestelijke ballast oplevert. Men zegt dat hij bij tijd en wijle aangename periodes en zelfs aimabele kanten heeft, maar men zegt wel meer. Kortom een zinnige uitspraak hierover is uiteindelijk aan de betrokkenen die met hem te maken hebben. Zijn persoonlijkheid kan door een ieder individu anders ervaren worden. 

Verkiezingsdebat op 8 maart 2018. Ruben in debat met Leon Meijer (Lijsttrekker ChristenUnie en later opnieuw wethouder) over het afvalbeleid in Ede. Dit debat werd georganiseerd door de Lokale Omroep Ede en vond plaats in de raadszaal.  

Schrijven zijn grootste passie? Niet het raadswerk? Ja, wie zal het zeggen, het gaat hier over zijn grootste passie. Goed lezen is belangrijk. In de politieke debatten gaat het om elkaar op woorden te vangen en met schrijven is de exacte bewoording belangrijk. Met schrijven zijn de onderwerpen vrij en met politiek zijn deze beperkter. Dit zal de doorslag kunnen geven. Anderzijds is in de politiek het spreken in het openbaar verslavend en dynamischer als het kijken naar een leeg vel papier of computerscherm. Dan vindt hij dit leuker en interessanter. Het zal geen makkelijke keuze zijn als er gekozen moet worden. Gelukkig hoeft dit niet en sluiten deze activiteiten elkaar niet uit. De verschillen lijken op het eerste gezicht groot, maar beiden hebben meer overeenkomsten dan in eerste instantie lijkt. De gemeenschappelijke factor is van een idee of uitgewerkt raadsvoorstel een verhaal proberen te maken. Hoe maak je van droge stof een pakkend verhaal dat aanspreekt? Het creatieve aspect is het amusement waardig maken van de materie. De tegenargumenten en de pijnpunten ontdekken. Dit is het leuke element en het technische aspect (de saaie inhoudelijke kant) is soms een noodzakelijk kwaad. Net zoals met schrijven waarbij een goede zinsopbouw en spelling essentieel zijn. Het is de invulling en uitwerking die de uitdaging zijn. Politiek geeft hem de mogelijkheid zijn extraverte kant te benutten door publiekelijk te spreken. Schrijven is vooral een solitaire introverte bezigheid. 🙂 Beide karaktereigenschappen krijgen op deze wijze een invulling die bij hem passen. Kortom hij is een tevreden mens met passende bezigheden, maar tevredenheid is 'killing,' zeker in de oppositie. 


In de raadszaal van Ede op 8 december 2020. Opnames voor de derde aflevering van 'Het Dilemma' een programma van EdeTV waarbij de verschillende politieke partijen afzonderlijk rond de 15 minuten worden geïnterviewd.

Zijn schrijfaspiraties zijn een privé bezigheid die veilig van de grote buitenwereld zijn afgesloten - op een enkel epistel op zijn Hyves en later op zijn Facebook uitgezonderd. Hij won enkele schrijfwedstrijden zoals een publicatie in de stilte van 2021 Vlieland (en onlangs in 2023 een verhaal in Bitterzoet. Zijn roman is onafgemaakt en hij heeft honderdtwintig pagina`s verhaal als manuscript onder een berg fictieve stof liggen. Het schrijven van een boek is vergelijkbaar met een marathon omdat een roman schrijven voor minder intelligente mensen meer dan gemiddelde tijd vergt. Een understatement want vanaf 2003 hiermee bezig zijn is extreem lang. Het jarenlang onaangeroerd laten liggen door tijdgebrek door andere activiteiten zoals het gezinsleven en de politiek leek een nieuwe mislukking in te luiden. Een voordeel bleek achteraf, want het laten liggen van dit schrijfsel gaf de perfecte emotionele afstand om de geschreven teksten te kunnen bijschaven. Schrijven is vooral herschrijven, het schrijven en het schrappen van teksten. De uitdaging om dit de komende twee jaar af te gaan krijgen kan in theorie een realistische doelstelling zijn. Wellicht lukt hem dit uitgegeven te krijgen en dan is zijn levensdoel geslaagd of minder mislukt, afhankelijk welk perspectief je hier hanteert. 

Een wietverbod in de gemeente Ede? 


De politiek, het gezinsleven, het werkende leven van veertig uur zorgt voor weinig vrije tijd. Als je dit zo beluistert denk je dat enkel nachtrust hem ontspanning biedt. Luieren is noodzakelijk en zijn enige intrinsieke motivatie. Een beloning om niets te hoeven doen. Het klinkt ernstiger en zwaarder dan het is, een beetje dramatisch zelfs. Nu is hij een drama-queen op gezette tijden. Het staat interessant als je druk bent en als je het moet geloven is iedereen druk. Het is een kwestie van prioriteiten stellen en als je sociale activiteiten een tandje lager zet (en corona is hier een ideaal excuus) is het goed te doen. De truc is simpel, je perfectionisme laten varen en niet alles doen wat je had kunnen doen, dan houd je voldoende tijd over om te luieren. Hij kan dit iedereen aanraden. Luiheid is de enige oprechte motivator en zorgt voor een efficiënte manier van werken. Streef naar een acceptabel resultaat met minimale inspanning. Kies je perfectionistische momentjes uit en voor de rest is een voldoende goed genoeg. Dit klinkt als een levensles, de tekst is alleen iets te lang om te laten tatoeëren. Kort en bondig is beter, een verbeterpuntje voor hem. Al merkt hij dat in de politieke arena meerdere mensen lang van stof kunnen zijn. 


Het miljoenen kostende project WorldFoodCenterExperience. Wij zien dit mislukken. De 'goedgelovige' ChristenUnie is lovend. Een pittig debat over dit onderwerp. Beetje ChristenUnie prikken is leuk. 🙂 Debat gehouden op 4 maart 2022

Ruben heeft weinig met auto’s, voetbal, actiefilms en allerlei generieke mannelijke interesses. De enige uitzondering is het eten van vlees en het drinken van een biertje, maar in onze genderneutraal lijkende geforceerde samenleving en het dwangmatig vermijden van stereotyperingen staat dit zelfs ter discussie. Hij heeft meer met geschiedenis, oude films uit de jaren dertig en veertig, vulpennen en antiek. Het is een saaie man met interesses die weinig tot de verbeelding spreken. Een persoonlijke website is minder van deze tijd en daarom een goede reden om er eentje als een soort van acceptabele en excentrieke afwijking te hebben. Zijn eerste 'homepage' ofwel persoonlijke website had hij in 1998, maar rond 2003 ging hier de stekker uit. Mocht u inderdaad een tikkeltje (nog) wijzer zijn geworden van deze informatie is dit een mooie bijvangst van deze webpagina.


In gesprek met Lotso uit Toystory 3 (28 februari 2018)

N.B. In de derde persoon enkelvoud (pluralis majestatis, ofwel koninklijk meervoud) schrijven over mijzelf blijft vreemd. Het staat elitair en gewichtig. 🙃 Ik heb sterk getwijfeld om dit niet te doen. Echter komt dit de leesbaarheid ten goede en is dit gebruikelijk bij een biografische beschrijving zoals deze. Tja, dan is het kiezen tussen twee kwaden en zoals bekend kiest men dan voor de minst kwade oplossing. Legt iemand anders je een dergelijke keuze voor, probeer dan altijd een derde optie te bedenken en te kiezen. 😝 Het ontbrak mij in deze aan intellectuele denkkracht om hier een werkbaar alternatief op te bedenken. Hetgeen in lijn ligt met mijn persoon. 

Het dilemma DEEl 4 (2022)

Deel 4. Het interview voor de verkiezingen van 2022. Het meest recente interview.

Het dilemma deel 3 januari 2021

Deze opname is van 8 december 2020. Een update gemaakt door EdeTV. Het derde deel in de serie en in 2022 zal rondom de verkiezingen weer een vervolg gemaakt gaan worden.